Jacek Lange

Czym jest mózgowe porażenie dziecięce?

     Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności z powodu Dziecięcego Porażenia Mózgowego. Przez pojęcie mózgowe porażenie dziecięce rozumie się niepostępujące zaburzenia czynności będących w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi określonej, odrębnej jednostki chorobowej, lecz jest różnorodnym etiologicznie i klinicznie zespołem objawów chorobowych, a co się z tym łączy, także z różnym obrazem anatomopatologicznym. W obrazie klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego na pierwszym planie zauważa się zaburzenia ruchowe. Ograniczenia umiejętności lokomocyjnych, manipulacyjnych, a także w postawie ciała mogą mieć zróżnicowane nasilenia. Większość dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym porusza się samodzielnie, ale na ogół z problemami, takimi jak na przykład zaburzenia równowagi, niezgrabność w pokonywaniu przeszkód, słaba kontrola nad swoją siłą i szybkością oraz trudności w koordynacji ruchów.

Zebrane środki z 1%

Zebrane środki z 1% zostaną przeznaczone na nieustającą rehabilitacje ogólno-usprawniającą oraz na dofinansowanie zakupu nowego Skutera (wózka o napędzie elektrycznym). Gdyż od dwóch lat PFRON przestał dofinansowywać zakup wózków i napędzie elektrycznym i nie wiadomo, czy w roku 2016 w/w dofinansowanie powróci... Koszt skutera/wózka wacha się między kilka a kilkanaście tysięcy złotych.

Przykładowy link: http://www.wozkielektryczne.com.pl/

Ja to nie tylko niepełnosprawność

Bo gotuję, prowadzę dom, podrywam dziewczyny, płacę rachunki. Mówiąc w skrócie - żyje spokojnie między Wami...